HİZMETLERİMİZ

Güvenlik Danışmanlığı
CBS Danışmanlık kişi, kurum ve kurumlara güvenlik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Özel yetiştirilmiş ekipler koşul ve konuları ayrıntılı olarak inceler, gerekli çözüm önerilerini hazırlar ve her bir projede tam bir gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu esnada ve sonrasında kişilerin yaşam biçimleri, aile hayatı, iş çevreleri incelenir ve projenin durumuna göre plan hazırlanır. Hizmet isteyen şirketlerin konumu, yöntem ve çalışma tiplerine göre güvenlik açısından analiz, kontrol ve hareket kabiliyetlerine çözüm sunar. Fiziki, çevre koşulları ve bilgi hassasiyetlerine göre savunma tedbirlerini araştırarak ve geliştirerek aşağıdaki başlıklar altında öneri olarak sunmaktır.

Güvenlik danışma hizmeti, güvenlik hizmeti satın almadan önce, projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve envanter oluşturma işlerini kapsar. Müşterilerimizin daha iyi hizmet satın almasını ve proje kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının oluşturulmasını sağlayan bu işlemi müşterilerimiz yerine biz gerçekleştiriyoruz. Danışma hizmeti temelde, risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsıyor.

Denetim Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Tercüman
Tercüman
Fiziki Güvenlik Danışmanlığı
Proje kapsamındaki alanların, güvenlik, Koruma, kollama, gözetim ve denetimini yapmak, olası yasa dışı saldırılara karşı korumak, acil durumlarda müdahale etmek, tesis içinde etkin devriye sistemi ile giriş – çıkış kontrollerini yapmak, güvenlik sistemleri operatörlüğünü( X-RAY cihazı, el detektörleri vb.) 5188 sayılı kanunun verdiği yetkiyi kullanarak prosedürler dahilinde bina içerisinde ve dışında güvenli bir ortam sağlamaya yönelik insan gücü ve gerekli teknolojik araç ve gereçleri kullanarak verilen bir hizmettir. Sanayi kuruluşlarına ait yapılara, iş merkezlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere,(konut) hastanelere, okullara, avm’lere, otellere, havalimanlarına içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı, önlem ve önlem paketleri hazırlanarak hayata geçirilir. Tesislere giriş ve çıkış kontrolleri, mevcut personelin kontrolü, olası tehditlere karşı çevre güvenliği, hizmet verilen şirketlerden gelecek özel güvenliği ilgilendiren konuların yerine getirilmesi, özel güvenlik hizmetlerimizin bir parçasıdır. Site ve konutlar için de verilen bu hizmet kapsamında, gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınıp, giriş çıkışların kontrollü sağlanarak insanların yaşadıkları mekanlar daha güvenli ve huzurlu hale getirilir. Başlıca Danışmanlık verdiğimiz alanlar;

• Alışveriş Merkezi Güvenliği
• Market Güvenliği
• Şantiye (İnşaat Alanı) Güvenliği
• Kamu Kurum ve Kuruluşların Güvenliği
• Rezidans ve Otel Güvenliği
• Havalimanı, Terminal, Gar, İstasyon Güvenliği
• Fuar, Panayır, Güvenliği
• Depo ve Antrepo Güvenliği
• İşyeri ve Holding Güvenliği

Organizasyon Güvenlik
Konser, turne, festival, fuar, parti, kongre, toplantı, seminer, sünnet, düğün, cenaze törenleri, tanıtım organizasyonları, açılış ve spor müsabakaları gibi etkinliklerde tecrübeli, profesyonel güvenlik personeliyle gerekli teçhizat ve ekipmanlar kullandırılarak verilen fiziki güvenlik koruma hizmetidir. Güvenlik risk değerlendirmesi, koruma planının yapılması, koruma ve gözetil devriye, arama, yönlendirme, yakın koruma, ( VIP koruma,) silahlı koruma, faaliyetleri ile organizasyonlarınıza destek veriyoruz. Organizasyonların ihtiyacına göre aşağıdaki ekipman ve teçhizatlarını kullanılmasıyla fiziki güvenlik hizmetlerini tamamlayıcı tedbirler alıyoruz.
Stad ve Spor Salonu Güvenliği
Spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm sonucu çıkacak olayların yaşanmaması için gerekli güvenlik ve koruma önlemleri alınır. Taraftarlar ve izleyiciler Stadyuma alınmadan en az 5 saat önceden stat da görev alacak özel güvenlik görevlileri, amirler ve yöneticiler hazır bulunur; yöneticiler tarafından personelin görev dağılımları yapılır. Görev dağılımından sonra yöneticiler stadın iç-dış ve giriş-çıkışlarının koruma planlarını hazırlarlar, yaşanacak muhtemel risk analizini yaparlar. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra taraftar ve izleyiciler kontrollü bir şekilde x-ray cihazından geçirilip aramaları yapılır, biletleri kontrol edildikten sonra stada alınır. Stadyuma patlayıcı, yanıcı, kesici, delici ve uyuşturucu maddelerinin sokmaya çalışan taraftarlar hakkında 5188 sayılı kanunun vermiş olduğu yetkiyi kullanarak ilgililer hakkında işlem yapılır.
Host ve Hostes Hizmetleri
Özel güvenlikle başladığımız çalışmalarımıza, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hostes kadroları oluşturarak, host ve hostes sağlayıcısı olarak bu alanda da ciddiyet ve özverili çalışmalarımızla, kısa zamanda çok önemli işler başardık. Kalitemizdeki seçiciliği personelimize hep yansıttık.

CBS Danışmanlık olarak farkımızı katıldığımız fuar organizasyonlarında gösterdik

Yakın Koruma (VIP)
V.I.P. (Very Important Person) Türkçe anlamı; çok önemli kişi demektir. Yaya veya araçlı seyir hallerinde, iş ve ikamet adreslerinde korunan kişiyi yalnız bırakmadan hayatını, vücut bütünlüğünü, bilinen ve muhtemel tüm tehlikelere karşı koruyan ve savunan ve bu konularda yurt dışında özel eğitimler alarak ihtisaslaşmış personelimizle 7 / 24 saat esasi ile verdiğimiz hizmettir. Bu hizmette hizmet verilen kişi, kendisini çeşitli haklarından kısıtlanmış olarak görmemelidir. Sosyal statüsü gereği kendisine verilen yakın koruma hizmeti, onun kendisini güvende hissetmesini sağlamaya yöneliktir. Profesyonelce yapıldığı takdirde, kişinin özel ve sosyal hayatına herhangi bir etki yapmamaktadır.

CBS Danışmanlık tarafından görevlendirilen her yakın koruma, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilir.

CBS Danışmanlık, personeli acil durumların tesirlerini hafifletmek için uygun olan prosedürleri uygulayabilme kabiliyetine sahiptir. VIP koruma görevlilerimiz koruduğu kişinin imajını temsil ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine göre yetkilerini nasıl kullanması gerektiğini bilen, yakın koruma işini yerine getirirken; Korunan kişi ve korunan kişinin ailesi ile ve diğer koruma ekibi ile koordineli çalışan profesyonellerdir.

K-9 Hizmetleri
Güvenlik görevlilerimiz, bazı alanlardaki koruma hizmetlerini özel olarak eğitilmiş köpekler yardı mı ile yerine getiriyorlar.K9 taşıyıcı güvenliklerimiz ve K9 köpeklerimiz, dış devriye görevlerinde, alarm müdahale görevlerinde ve tüm yerleşimin görsel kontrolünün zor olduğu büyük mağazalar, fabrikalar veya diğer ortamlarda koruma hizmetlerinde güvenlik ekibini mükemmel şekilde destekliyor. Bazı köpeklerimiz, patlayıcı maddelerin tespiti ile ilgili özel olarak eğitim görüyor. Köpeklerin eğitimi yurt dışında eğitim almış ve eğitmen sertifikasına sahip uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilir. Eğitmenlerimizin temel prensibi, köpeklerin psikolojilerini bozmadan ve karakter özelliklerini yıkmadan eğitilmeleridir.